Cargando...

Logotipo Bilbao Ría 2000

Erreferentziazko sozietate publikoa Bilbo metropolitarraren hiri-eraldaketan

Jarduketa-eremuak

Honako hauek dira sozietatearen jarduketa-eremu nagusiak: Abandoibarra, Ametzola, Bilbo Zaharra, Barakaldo eta Basurtu-Santimami-Olabeaga zonaldea». Era berean, trenbide-sistema berrantolatzen eta trena hiri-sare berrian txertatzen jarduten du BILBAO Ría 2000k.

Abandoibarra
Ametzola
Barakaldo
Basurto – Santimani
Bilbao Zaharra
Trenbide-azpiegiturak
Olabeaga
Olabeaga
Beste Jarduketak Batzuk

Azken berriak

Bilbao Ría 2000ren aktualitate guztia klik bakar batean

PRENTSA-OHARRA, BILBAO RÍA 2000 SOZIETATEAK 2024KO MAIATZAREN 20AN EGINIKO AKZIODUNEN BATZARRARI ETA ADMINISTRAZIO-KONTSEILUARI BURUZKOA

  BILBAO Ría 2000 sozietatearen Administrazio Kontseiluak, 2024ko maiatzaren 20an Bilbon egindako bileran, ebazpen hauek hartu ditu besteak beste:   Galindo-Ekialdea areako RES AL-9 bizitegi-partzela besterentzea eta Amenabar Etxegintza Bizkaia SL enpresak aurkeztutako eskaintzari adjudikatzea, 17.960.940,00 €-ko zenbatekoarekin (BEZa eta gastuak kanpo).   Adjudikazio-erabakia jakinarazi eta lau hilabeteko epean, partzela erosteko aukeraren agiria eta/edo salerosketa-eskritura sinatuko dira. […]

Irakurri gehiago →

AKZIODUNEN OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Administrazio Kontseiluak BILBAO Ría 2000 Sozietatearen Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia deitu du. Batzarra 2024ko maiatzaren 20an izango da, hamabiak eta hogeita hamar minututan lehenengo deialdian, edo, bestela, hurrengo eguneko ordu berean, bigarren deialdian, Sozietatearen egoitzako Kontseiluaren Aretoan: Jose Maria Olabarri Kalea 4, C solairua. GAI ZERRENDA LEHENENGOA.-    2023ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiko Urteko Kontuak […]

Irakurri gehiago →

BILBAO RÍA 2000REN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAK ETA AKZIODUNEN BATZARRAK 2023KO ABENDUAREN 18AN EGINDAKO BILEREN PRENTSA-OHARRA

  BILBAO Ría 2000ren Administrazio  Kontseiluak, 2023ko abenduaren 18an Bilbon bilduta, honako ebazpen hau hartu du beste batzuen artean:   Estudios y Obras Rekalde, S.L. enpresari adjudikatzea Karmen kalea urbanizatzeko obren 3. Fasea, Barakaldon, 520.902 euroko zenbatekoan, BEZa eta zergak kanpo utzita, sei hilabeteko epean gauzatzeko.   Adjudikatutako obrek honako jarduera hauek hartzen dituzte barne: […]

Irakurri gehiago →
0
urte
0
millioi
euroko inbertsioak